BarobaxXx▪●● بروبکس ●●▪BarobaxXx
به بروبکس ما خوش آمدید

منوي اصلي
درباره ما
آرشيو
نويسندگان
موضوعات
پيوندها
كدهاي اضافه
طراح قالب
» چهره خوانی(توسط:Girl)
موضوع » چهره خوانی

چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است. شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است. نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگیهای بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی ما در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده می کنیم.

چهره خوانی چیست؟

بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود. با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تـقسـیم شـده است. بـرای مثـال "متوپوسکپی" علم پی بردن به سیرت و درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی است.

"فرنولوژی" علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه میباشد که به بنا نهادن شخصیت و امیال ذاتی و روانی افراد کمک می کند.

"فیزیـوگـنومی" یا عـلم چـهره شـنـاسی، موضوعی است که ما به آن خواهیم پرداخت. این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.

امروزه دانشمندان به چنین علومـی، "شـبـه علـوم" اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمی دهند و هـمانند عـلومی مانـنـد "طالع بـینی" به آنها می نگرند: اثبات نشده ولی بیضرر. با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد می دانند. چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنیم.

اکنون گذری می کنیم بر نکات بنیادین چهره خوانی و چگونگی تشخص شخصیت افراد:

شکل صورت

دراز و کشیده: افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما" دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است. جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور تمام و کمال دارند. گرد: این شکل دلالت بر امیدواری زنده دلی و انرژی دارد. اینگونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند. پهن: اینگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفکری می باشند. مربعی: طرفدار استقلال فردی و فردگرایی، سختـکوشـی بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب می شود.

پیشانی

صاف: کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد، افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل می نمایند. چروکیده: وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـنـگونه افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می گردند.

چشم

رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است. چشمها هیچگاه دروغ نمی گویند؛آنها بیانگر احساس درونی و واقعی ما می باشند.

اضطراب: اگر مابین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

تندخویی: اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت، علاوه بر استرس نشانگر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.

روان پریشی: چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد، نشانگر عدم تعادل و پایداری روح و روان فرد خواهد بود.

شادی: وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشمها حاکی از خنده رویی و شادبودن فرد می باشد.

ابرو

صاف: صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه، تفکر و ایده گرایی فرد می باشد. کمانی: افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـتـها و داسـتـانـهـای واقعی لذت می برند. باریک: اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد. پیوسته: پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما" در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.

پلک

کوچک: اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند. بزرگ: بزرگ بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران دارد.

بینی

کوچک: گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا" افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکا بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند. بزرگ: بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد. یک شـخصـیت قـوی که اثرش را برجای خواهد گذاشت. تیز: تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیانش به راحتی برخورد می کند. ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک می کنند. عقابی: خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگیهای کسانی است که دارای چنین بینی می باشند.

گوش

کوچک: کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت هر چند اینگونه افراد می دانند که چه می خواهد و معمولا" سخت کوش و کارکن هستند. بزرگ و دراز: این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند. پرمو: افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف می کنند.

گونه

برجسته: برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است. کسانی که دارای گـونه بـرـسته می باشند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند. گود: علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد می باشد.

چانه و فک

فک چهارگوش: افـراد با فـک چـهار گـوش و مـربعی انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش می باشند. آنها توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند. چانه های برآمده: اینگونه افراد، اشـخاصی خود ستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل می دانند.

لب

قلوه ای: لبهای قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت،نشانه بخشش و گشاده دستی می باشد. معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند. نازک: نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است. لب بالایی نازک پایینی قلوه ای: نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده می باشد.

 مطلب آخر

چهره خوانی یک علم دقیق و ثابت شده نیست و حتی با گذراندن دروه های آموزشی دقیق و پیشرفته نیز نمی توان بطور قطع در مورد شخصیت و درون افراد صــحبت نمود. نتایج شما در سنجش شخصیت، بستگی به تعداد فاکتورهای مورد تحلیل قـرار گرفـته دارد ولی با بـیاد داشتن نکات ذکر شده می توانید قبل از صحبت کردن با افراد تا حدی متوجه شخصیت آنها شوید

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم خرداد 1388ساعت 19:17  توسط  Girl & Boy  | 
» اس ام اس ویژه نوروز 1388 (توسط:Boy)
موضوع » اس ام اس ویژه نوروز88
 

اول سلام به همه دوستان عزیز

عیدتووووووووووووووووووون مبارک

ایشالا ۱۰۰سال به این سالها

معمولا این روزها بازار اس ام اس مخصوص عید خیلی داغه

پس منم این بار با چندتا اس ام اس داغه داااااااااااااغ اومدم

امیدوارم خوشتون بیاد

============================================================

><(((>
><(((>
><(((>
من اولين کسي بودم که براي تو ماهي عيد فرستادم.
سال نو مبارک

==============================================

 

چند روز ديگه بهار مياد و همه‌چيز رو تازه مي‌كنه، سال رو، ماه رو،
روزها رو، هوا رو، طبيعت رو، ولي فقط يك چيز كهنه ميشه كه به
همه اون تاز‌گي مي‌ارزه، «دوستيمون»! ((سال نو مبارک))

==============================================

عاقبت زمستان رفت و رو سياهيش براي ما موند
..

….
….
امضا
حاجي فيروز

==============================================

امروز 2 نفر از من آدرس و شماره تلفن تو رو گرفتن که بيان پيشت
منم دادم. سال ديگه مي يان سراغت
يکيشون خوشبختي بود
اون يکي هم موفقيت

==============================================

نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی باش که بسوزانی

بهاری باش که برویانی ... بهار 88 مبارک . . .

==============================================

امیدوارم تو سال جدید موتور آرزو هات پنچر نشه !

عید 88 مبارک

==============================================

ار مي خواهم هفت سين عید را با ياد تو بچينم

سبزه را با ياد روي سبزه ات

سمنو به ياد شيريني لبخندت

سايه دانه به رنگ چشم هايت

سرکه با ياد ترشي مهربانيت

سیب با ياد ترديه گونه هايت

سکه با ياد درخشش قلبت

سير با ياد تندي کلامت

با همه خوبي ها و بدي هايت ... دوستت دارم

==============================================

برای دادن بقیه اس ام اس ها به ادامه مطلب برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی ام اسفند 1387ساعت 0:51  توسط  Girl & Boy  | 
» چگونه fashion شوید (توسط:boy)
موضوع » چگونه Fashion شوید...!
سلام دوستان اینبار میخوام up2date شدن یا همون آموزش fashion شدن رو بهتون یاد یدم

آخه نزدیک به عید شده ممکنه بدردتون بخره

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 12:5  توسط  Girl & Boy  | 
» پسر دخترا از عابر بانک چه جوری پول میگیرن(توسط:girl)
موضوع » نحوه ی پول گرفتن پسرا و دخترا از عابر بانک

پسرها:

۱- با ماشین میرن سراغ بانك، پارك میكنن، میرن دم دستگاه عابر بانك
۲- كارت رو داخل دستگاه میذارن
۳- كد رمز رو میزنن و مبلغ درخواستی رو وارد میكنن
۴- پول و كارت رو میگیرن و میرن

دخترها:


۱- با ماشین میرن دم بانك
۲- توی آینه آرایششون رو چك میكنن
۳- به خودشون عطر میزنن
۴- احتمالا" موهاشون رو هم چك میكنن
۵- توی پارك كردن ماشین مشكل پیدا میكنن
۶- بلاخره ماشین رو پارك میكنن و میرن دم دستگاه عابر بانك
۷- توی كیفشون دنبال كارتشون میگردن
۸- كارت رو داخل دستگاه میذارن، كارت توسط ماشین پذیرفته نمیشه
۹- كارت تلفن رو میندازن توی كیفشون
۱۰- دنبال كارت عابر بانكشون میگردن
۱۱- كارت رو وارد دستگاه میكنن
۱۲- توی كیفشون دنبال تیكه كاغذی كه كد رمز رو روش یادداشت كردن میگردن
۱۳- كد رمز رو وارد میكنن
۱۴- ۲ دقیقه قسمت راهنمای دستگاه رو میخونن
۱۵- كنسل میكنن
۱۶- دوباره كد رمز رو میزنن
۱۷- كنسل میكنن
۱۸- به دوست پسرشون زنگ میزنن كه طریقهء وارد كردن كد صحیح رو براشون بگه
۱۹- مبلغ درخواستی رو میزنن
۲۰- دستگاه ارور (خطا) میده
۲۱- مبلغ بیشتری رو درخواست میكنن
۲۲- دستگاه ارورمیده
۲۳- بیشترین مبلغ ممكن رو درخواست میكنن
۲۴- انگشتاشون رو برای شانس روی هم میذارن
۲۵- پول رو میگیرن
۲۶- برمیگردن به ماشین
۲۷- آرایششون رو توی آینه چك میكنن
۲۸- توی كیفشون دنبال سویچ ماشین میگردن
۲۹- استارت میزنن
۳۰- پنجاه متر میرن جلو
۳۱- ماشین رو نگه میدارن
۳۲- دوباره برمیگردن جلوی بانك
۳۳- از ماشین پیاده میشن
۳۴- كارتشون رو از توی دستگاه عابر بانك برمیدارن
۳۵- سوار ماشین میشن
۳۶- كارت رو پرت میكنن روی صندلی كنار راننده
۳۷- آرایششون رو توی آینه چك میكنن
۳۸- احتمالا یه نگاهی هم به موهاشون میکنن

البته بعضی مواقع بعد از انجام گزینه ۲۴ داخل بانک میشن ...

به صندوق دار میگن که دستگاه خرابه لطفا از حسابم به من پول بدید..!

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت 15:51  توسط  Girl & Boy  | 
» خوب,بد,زشت (توسط: boy)
موضوع »
سلام دوستان

ببخشید خیلی وقت بود آپ نکرده بودم اما امروز یه آپ دارم واستون

شاید مثل همیشه شاد نباشه اما...

دلم میخواد این عکس رو ببنید و بعد نظرتون رو هرچی که هست در مورد این عکس بهم تو نظرات بگید

اینم اون عکس

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 23:16  توسط  Girl & Boy  | 
» شخصیت شناسی از روی علاقه ی به انگشتان دست (توسط : girl)
موضوع » کدوم انگشتتو بیشتر دوست داری؟

آیا تا به حال بطور دقیق به انگشتای دستتون نگاه كردین؟ تا به حال فكر كردین كه به کدومشون علاقه ی بیشتری نسبت به بقیه دارین؟ با دقت نگاه كنین، سپس توضیح مربوط به آن را بخونین ...


انگشت شماره 1 (انگشت شصت)
این انگشت نماد مسایل مادی و ثروت است و كسانی كه این انگشت را انتخاب می‌كنند، اقتصاد دانان خوبی هستند و معمولا از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار دارند.


انگشت شماره 2 (انگشت اشاره)
این انگشت نماد كار می‌باشد و اشخاصی كه به این انگشت اهمیت بیشتری می‌دهند انسان‌های کاری هستند و بطور كلی وجدان كاری خوبی دارند و موفقیت زیادی در كارها دارند.


انگشت شماره 3
این انگشت میزان اهمیت به خود فرد را نشان می‌دهد، افرادی كه این انگشت را انتخاب می‌كنند، در مورد همه چیز اول به خود اهمیت داده و تا حدودی خودپرست و خودخواه هستند.


انگشت شماره 4
این انگشت نماد محبت و عشق است و كسانی كه این انگشت را انتخاب می‌كنند، انسان‌های احساساتی و عاطفی هستند و همواره به دنبال محبت و خوشحال كردن دیگران هستند.


انگشت شماره 5
این انگشت نماد خانواده و فرزند هست و كسانی كه به این انگشت علاقمند هستند، افرادی هستند كه به خانواده پایبند بوده و به زندگی مشترك و بطور كلی روابط بین افراد اهمیت می‌دهند.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر 1387ساعت 23:1  توسط  Girl & Boy  | 
» by girl) only for you ariya)
موضوع » only for you ariya

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر 1387ساعت 21:49  توسط  Girl & Boy  | 
» چاق هستید یا لاغر ؟(توسط: Girl)
موضوع » چاق هستید یا لاغر ؟ خودتان را محاسبه کنید

 

برای اینکه دقیقاً بدانیم که چاق هستیم یا لاغر، پیش از همه باید اندازة وزن و قد خود را بدانیم، یعنی تنها وزن شخص برای تعیین چاقی او کافی نیست، اندازة قدش را هم باید در نظر بگیریم. «شاخص جرم بدن» یا BMI) Body Mass Index) که در واقع رابطه بین وزن و قد را نشان می‌دهد، یکی از دقیق‌ترین معیارهای علمی است که به یاری آن می‌توانیم بفهمیم که کیلوگرمهای اضافی بدن، چگونه سلامت ما را به خطر می‌اندازند. امروزه پزشکان، پژوهشگران و متخصصان مراقبتهای بهداشتی از این شاخص علمی بسیار سود می‌جویند تا از میزان دقیق چاقی اشخاص آگاه شوند. جدولها یا تابلوهای ویژه‌ای هم طراحی شده که با مراجعه به آنها خود شخص نیز می‌تواند به سادگی دریابد که آیا چاق است، اضافه وزن دارد، یا کمبود وزن. برای این کار کافی است که اندازة دقیق قد و وزن خود را بدانیم. البته ”شاخص جرم بدن“ میزان چربی بدن را به طور مستقیم تعیین نمی‌کند، ولی بالابودن این شاخص از معیارهای عادی، معمولاً با افزایش چربی بدن، و در نتیجه اضافه‌وزن، ارتباط دارد. بنابراین همچنان که باید میزان فشار خون و کلسترول خود را منظماً تحت‌نظر بگیریم، «شاخص جرم بدن» خود را نیز باید محاسبه کنیم، زیرا BMI بالا یا افزایش آن نشانة خطر است.

 

 چگونه BMI را محاسبه کنیم؟

همچنان که گفتیم برای محاسبة ”شاخص جرم بدن“ خود می‌توانید به جدولی که در همین صفحه چاپ شده است، مراجعه کنید. اما خودتان هم می‌توانید با در دست داشتن اندازة قد و وزن خود، BMI را محاسبه کنید، به این ترتیب که وزن خود را (برحسب کیلوگرم) بر مجذور قد خود (برحسب سانتی‌متر) تقسیم کنید و حاصل را در عدد 10000 (ده‌هزار) ضرب کنید. عدد به دست آمده «شاخص جرم بدن» (BMI) شماست. روش یادشده را می‌توان در فرمول زیر خلاصه کرد:

 

     1000 *  ۲قد/وزن   یعنی :

weight (وزن برحسب kg) تقسیم بر مجذور قد  Height2 (برحسب cm) ضرب در 10000.

مثال: اگر وزن شما 70 کیلوگرم و قدتان 170 سانتی‌متر باشد، «شاخص جرم بدن» (BMI) شما میِ‌شود:

24.2=10000×[170۲÷70]

 

وزن مناسب کدام است؟

در رهنمودهای علمی استاندارد تعریف جدیدی از «وزن مناسب» داده شده است، بدین معنی که:

 اگر «شاخص جرم بدن» شخص (یعنی نسبت قد و وزن) 24 یا کمتر باشد، وزن او مناسب است.

 وزن عادی و مناسب ـ شما شاخص جرم بدن: 18.5 - 24.9

 وزن کم ـ شاخص جرم بدن: زیر 18.5

 اضافه وزن ـ شاخص جرم بدن: 25 - 29.5

 چاق ـ شاخص جرم بدن: 30 و بیشتر.

 

دور کمر

با یک متر نواری دور کمر خود را هم اندازه بگیرید، زیرا اندازة دور کمر شاخص خوبی برای تشخیص میزان چربی ناحیة شکم است، و شکم‌گُنده بودن یکی از نشانه‌های عوامل خطرزا برای بیماری قلبی و بیماران دیگر است. کسانی که BMI آنها در محدودة 25 تا 9ر34 قرار دارد، و دور کمرشان هم بیش از 100سانتی‌متر (برای مردان) و 89سانتی‌متر (برای زنان) است، در معرض خطر بسیار بالای ابتلا به مشکلات جسمانی قرار دارند

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم آذر 1387ساعت 18:12  توسط  Girl & Boy  | 
» مراحل ورود ایرانی ها به دبی (توسط :عسل)
موضوع »
 
مراحل ورود ایرانی ها به دبی
 

۱.خرید مشروبات الکلی به میزان سگ مستی

۲- پسرها : پوشیدن شلوار کوتاه به همراه تیشرت های استین حلقه ای

دخترها : پوشیدن تاپ های کوتاه و ...

۳- خوردن مشروب با هروعده غذایی و همچنین بین وعده های غذایی ..

۴- گرفتن عکس به میزان وحشتناک زیاد

۵- فیلمبرداری کردن از اماکن حتی عمومی و معمولی!

خریدن سوغاتی برای کل جد و آباد

۷- در صورت امکان رفتن به دریا و بیرون ریختن خود و همچنین برنزه کردن

۸- فرار از بقیه ایرانی ها به طرزوحشتناک !!

۹- اس ام اس بازی با ایران و ارسال خبر های لحظه به لحظه ...

۱۰-مخصوص خانم ها : سر کردن روسری فقط در صورت تذکر مهماندار

 و نیم ساعت قبل از فرود

 

واقعا که ......

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان 1387ساعت 17:52  توسط  Girl & Boy  | 
» سوپر اسپرت ها در ایران (توسط:boy)
موضوع » عکس
امروز براتون چندتا عکس از بزرگترین سوپر اسپرت های دنیا در ایران رو گذاشتم

نیسان ۳۵۰Z  

بقیه عکسها در ادامه مطلبادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان 1387ساعت 12:12  توسط  Girl & Boy  | 
» تست آلزایمر (توسط:عسل)
موضوع »

تست آلزایمر

 

آرامش داشته باشید و ساکت بنشینید. 

 

۱- در متن زیر C را پیدا کنید. از مکان نمای موس استفاده نکنید.


 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO COOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO

2- اگر در متن بالا C را پیدا کردید، حالا 6 را پیدا کنید.
 

 

9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999699999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 9999999999999999 9999999999999999

 

3- حالا حرف N را بیابید. کمی مشکل‌تر از قسمت‌های بالا می‌باشد.
 
 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MNMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
 
 
 
این یک شوخی نیست. اگر شما قادر بودید که این سه تست را پشت
 
 
 سر بگذارید، شما دیگر هیچ وقت نیاز به دکتر اعصاب و روان نخواهید
 
 
داشت.
 
 
 
مغز شما عملکرد خوبی دارد و از بیماری آلزایمر (Al zheimer) در امان
 
 
 خواهید بود.
 
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آبان 1387ساعت 18:27  توسط  Girl & Boy  | 
» اینو نگاااااااااااا (توسط boy)
موضوع » عکس
این عکس نه عکس هیولاست,  نه عکسهایی از وحشتناکترین فیلم دنیا

این عکس یه دختره عشق ماشینه که زیااااااااااادی رفته تو حس

جان من ببینیدش

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان 1387ساعت 23:53  توسط  Girl & Boy  | 
» عکسهای ماشینهای اسپرت ایرانی(سری6) (توسط boy)
موضوع » عکس
چندتا عکس از ماشین های اسپرت ایرانی خیلی خفن

مخصوص اونهایی که عشق ماشینن

      

بقیه عکسها در ادامه مطلبادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان 1387ساعت 0:7  توسط  Girl & Boy  | 
» آخی (توسط boy)
موضوع » عکس
آخی اینو نگاه کنید

بیچاره انگار یه چند ماهی هست که نخوابیده

من که وقتی اینو دیدم خوابم گرفت

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آبان 1387ساعت 23:56  توسط  Girl & Boy  | 


مطالب قبلي :

چهره خوانی(توسط:Girl)
اس ام اس ویژه نوروز 1388 (توسط:Boy)
چگونه fashion شوید (توسط:boy)
پسر دخترا از عابر بانک چه جوری پول میگیرن(توسط:girl)
خوب,بد,زشت (توسط: boy)
شخصیت شناسی از روی علاقه ی به انگشتان دست (توسط : girl)
by girl) only for you ariya)
چاق هستید یا لاغر ؟(توسط: Girl)
مراحل ورود ایرانی ها به دبی (توسط :عسل)
سوپر اسپرت ها در ایران (توسط:boy)